Tøv ikke med at kontakte os

Referencer - Hospital og Pharma

Udvidelse af Rigshospitalet - 2015 til 2018​

Region Hovedstaden har iværksat en større udvidelse af Rigshospitalet, som bl.a. omfatter opførelse af en ny "Nordfløj" med et etageareal på ca. 60.000 m2. Nordfløjen indeholder en ny behandlingsbygning til HovedOrtoCen-tret og Neurocentret. Nordfløjen får 238 enestuer, 33 moderne operationsstuer, en intensivafdeling og ambulatorier.

Grue & Hornstrup skal levere det samlede system for bygningsautomatisering til nordfløjen. Systemet omfatter sty-ring og overvågning af tekniske installationer på teknikrumsniveau samt intelligent rumstyring i alle bygningens rum. Systemet baseres på vort PLC baserede CTS koncept og et Loytec baseret rumstyringssystem.​​

GAPS Nyt Psykiatrisk hospital i Slagelse - 2013 til 2015

Region Sjælland har opført et helt nyt Psykiatrisk Hospital i Slagelse, som bl.a. indeholder pladser for retspsykiatri-ske patienter. Byggeriet omfatter et etageareal på ca. 45.000 m2 med 194 sengepladser.

​Grue & Hornstrup har leveret det samlede system til bygningsautomatisering inkl. alle effekt- og styretavler. Løsningen er baseret på vort automatiseringskoncept med PLC baserede understationer og en PC baseret hovedstati¬on. Systemet kommunikerer med alle hospitalets tekniske installationer herunder det KNX baserede lysstyringssy¬stem.​

Rigshospitalet renovering af OP stuer og nyt Traumecenter - 2011 til 2013

I forbindelse med en gennemgribende renovering af operationsstuer samt udførelse af nyt traumecenter har Grue & Hornstrup udført et system, hvor brugerne af rummene kan styre og overvåge samtlige tekniske funktioner i opera¬tionsstuerne på en 15" grafisk touchskærm. Systemet omfatter lys, klima, solafskærmning, sug, døre, røntgen og operationslamper. Ud over styring af den almene belysning er der også mulighed for at sætte forskellige scenarier for belysningens farvetemperatur.

Hvidovre Hospital opdatering af tekniske installationer - 2010 til 2014

Hvidovre Hospital har de seneste år gennemført en generel opgradering af samtlige ventilationsanlæg og de tilhøren¬de varme- og køleanlæg. De gamle anlæg stammede i det væsentlige tilbage fra 1976, da hospitalet blev indviet, hvor varmegenvinding var et næsten ukendt begreb. Der er derfor på den øverste tekniketage etableret et system med væskekoblede batterier, som håndterer det samlede afkast og indtag på luftsiden.

Projektet omfatter automatisering af ca. 80 varme- og ventilationsanlæg fordelt på 25 CTS understationer, der som PLC baserede understationer er indbygget i de effekt- og styretavler, som Grue & Hornstrup har leveret til projektet. Samtidig er hospitalets hovedstation opgraderet til Grue & Hornstrups koncept implementeret på en IFix platform.

Statens Serum Institut - 2003 til 2016

Grue & Hornstrup har i en årrække leveret systemer for bygningsautomatisering til Statens Seruminstitut (SSI). SSI anvender Grue & Hornstups PLC baserede automatiseringskoncept som en standardløsning, hvilket giver SSI's egne teknikere mulighed for at fejlsøge og videreudvikle på alle de applikationer, der ligger i de mange understationer. Som hovedstationsløsning anvender SSI en IFix baseret løsning opdelt i 2 systemer, hvor den ene omfatter de vali­derede anlæg og den anden ikke validerede.

Grue & Hornstrup har bl.a. leveret løsninger til:

  • ​Ny "dyrestald" for forsøgsdyr, indeholdende validerede systemer.
  • ​MMP (Multi Purpose Vaccinefabrik) indeholdende validerede systemer.
  • ​Den nationale Biobank.
  • Separering af anlæg og oprettelse af nye iFix baserede hovedstationer i forbindelse med frasalg af div. forretnings­områder til private aktører. Dette har omfattet såvel validerede som ikke validerede systemer.

Markant dansk aktør inden for den Bioteknologiske sektor

Grue & Hornstrup har leveret systemer for bygningsautomatisering til en af de markante aktører på bioteknologiske sektor i Danmark.

Fælles for de leverede systemer og løsninger er, at de har været baseret på anvendelse af Grue & Hornstrups PLC baserede automatiseringskoncept til styring og overvågning af varme, ventilation og køling samt andre utility anlæg der knytter sig til farmaceutisk produktion. Der har været tale om systemer, der er validerede efter FDAs regler og krav og ikke validerede systemer.

Som eksempler kan nævnes:

  • Konvertering af ældre CTS systemer inkl. opdateret instrumentering, PLC baserede understationer samt en iFix baseret hovedstation.
  • Automatisering af Waste Water Treatment faciliteter.
  • Etablering af nye laboratoriefaciliteter til håndtering af GMO baserede produkter.

Markant dansk aktør inden for farmaceutiske sektor

Grue & Hornstrup har leveret systemer for bygningsautomatisering til en af de markante aktører på Pharma området i Danmark.

Fælles for de leverede systemer og løsninger er, at de har været baseret på anvendelse af Grue & Hornstrups PLC baserede automatiseringskoncept til styring og overvågning af varme, ventilation og køling samt andre utility anlæg der knytter sig til farmaceutisk produktion. Der har været tale om systemer, der er validerede efter FDAs regler og krav og ikke validerede systemer. Det anvendte PLC koncept er baseret på Siemens ET-200 og S7-1500 systemerne.

Firmanavn & CVR​

GRUE & HORNSTRUP

CVR: ​25379926

Find os

Nupark 51

​7500 Holstebro

Kontakt os

Tlf.: +45 96 10 13 30

E-mail: gh@g-h.dk