Tøv ikke med at kontakte os

Biomassebaseret fjernvarme i 5 Rumænske byer.

Besøg på savværk sammen med daværende Miljøminister Hans Chr. Schmidt​

Om Grue & Hornstrup​

GRUE & HORNSTRUP og Grue & Kirkgaard har i alt 28 ansatte samt en række tilknyttede specialister. Grue & Hornstrup er ejet af fire partnere: Kjeld Kirkgaard (Administrerende direktør), Jesper Bergenhammer Jensen (bestyrelsesformand), Douglas Marett (bestyrelsesmedlem) og Kristen Sig (bestyrelsesmedlem). GRUE & HORNSTRUP ejer desuden aktiemajoriteten i datterselskabet Grue & Kirkgaard samt en mindre del af Solar350 Ltd.

2013 Den sidste af GRUE & HORNSTRUPs oprindelige stiftere Lars Grue udtræder af firmaet og går på pension. Kristen Sig indtræder som partner i firmaet og udvider GRUE & HORNSTRUPs kompetencer inden for automation.

2012 Jesper Bergenhammer Jensen indtræder som medejer og partner i GRUE & HORNSTRUP og forstærker firmaets ledelseskompetencer og støtter udvidelsen af GRUE & HORNSTRUPs aktiviteter inden for bygningsautomatisering.

2008 GRUE & HORNSTRUP overfører sine oprindelige forretningsområder inden for bygningsrådgivning til datterselskabet Grue & Kirkgaard A/S med Mogens Kirkgaard som administrerende direktør. Fokus for GRUE & HORNSTRUP er herefter rettet mod bygningsautomatisering samt internationale miljø- og energiprojekter.

2006-2007 GRUE & HORNSTRUPs aktiviteter knyttet til industri- og bygningsautomatisering øges betydeligt, og der leveres komplette løsninger til en række store og markante projekter i Danmark. Samtidig øges Grue & Hornstrups internationale aktiviteter til også at omfatte Asien og Sydamerika.

2006 Douglas Marett indtræder som medejer og partner i GRUE & HORNSTRUP.

2004 Den ene af GRUE & HORNSTRUPs stiftere - Kay Hornstrup - udtræder af firmaet og går på pension.

2003 Douglas Marett ansættes som ingeniør med fokus på miljø- klima og energirelaterede projekter. Douglas Marett overtager få år efter sin ansættelse ansvaret for de internationale projektaktiviteter der da primært er knyttet til klimasektoren.

2000-2001 GRUE & HORNSTRUP gennemfører et af de første klimarelaterede projekter. som involverer den danske stat. Projektets fokus er at reducere udledningen af drivhusgasser fra fjernvarmeproduktionen i 5 Rumænske byer. Det gennemføres som et Joint Implementation projekt under FN’s regelsæt for klimatilpasning (UNFCC - United Nation Framework Convention on Climate Change). Parterne i projektet er den danske- og rumænske stat.

2000 Kjeld Kirkgard indtræder som medejer og partner i GRUE & HORNSTRUP.

1993-1994 GRUE & HORNSTRUP gennemfører de første projekter uden for Danmarks grænser, projekter der fokuserer på energi og miljøforbedringer i Øst– og centraleuropa.

1987 Kjeld Kirkgaard bliver ansat som el ingeniør og gradvist udvides GRUE & HORNSTRUPs forretningsaktiviteter med projekter inden for industri- og bygningsautomatisering.

1981 GRUE & HORNSTRUP bliver grundlagt af de to oprindelige ejere - Lars Grue og Kay Hornstrup. På det tidspunkt er forretningsområdet traditionel bygningsrådgivning inden for den danske byggesektor. Fokus er særlig rettet mod installationsområdet (EL og VVS m.v).

Firmanavn & CVR​

GRUE & HORNSTRUP

CVR: ​25379926

Find os

Nupark 51

​7500 Holstebro

Kontakt os

Tlf.: +45 96 10 13 30

E-mail: gh@g-h.dk